ใครว่าโลกกลม

Written by 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

 •   นับแต่วันที่อาจารย์มอบหมายให้อ่านหนังสือ โดยมีตัวเลือกให้พวกเราชาว DC13 ตัดสินใจ จำนวน 3 เล่มนั้น กระผมอยากจะเลือกอ่านงานเขียนของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี เพราะติดตามงานเขียนเล่มที่หนึ่งมา แต่มีเหตุผลประการสำคัญที่อาจารย์ได้เอ่ยวาจาไว้เพียงสั้นๆจนทำให้กระผม เปลี่ยนใจและตัดสินใจอ่าน โลกแบน: ประวัติศาสตร์ย่อแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ใครอยากฉลาดรู้อนาคตให้อ่านเล่มนี้
 •   เมื่อวางหนังสือหลังจากที่อ่านครบทั้ง 297 หน้า ผมระลึกนึกถึงอาจารย์ทันที จริงดังอาจารย์ว่า ใครอ่านเล่มนี้อย่างน้อยต้องฉลาดบ้างไม่มากก็น้อย ผมสนุกสนานกับการเดินทางจากทิศตะวันตกไปจนถึงตะวันออกของผู้เขียน สนุกสนานกับความรู้ทั้งด้านตัวเลข เศรษฐศาสตร์ การเมือง การทหาร และเทคโนโลยีจากความสามารถของผู้เขียน และเชื่อมั่นในผลงานเขียนได้อย่างสนิทใจ เพราะทุกเรื่องราวต่างมีเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา ตลอดจน ชื่อบุคคลต่างๆล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก สิ่งหนึ่งที่มิอาจพลาดได้เลย คือ เห็นการเจริญเติบโตของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก นับแต่เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จนถึงการพัฒนาซอฟแวร์ด้วยสังคมออนไลน์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยเหตุผล 6 ประการจาก 10 ประการที่ทำให้โลกของเราแบนลงและนีเป็นส่วนหนึ่งที่สะกดคิด สะกิดใจ มีรายละเอียดดังนี้
 •   "คุณวิเศษประการหนึ่งของหนังสือที่ยิ่งใหญ่ คือ การทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิด ไม่เคยรู้มาก่อน หรือเคยเข้าใจอย่างผิดๆ ในข้อนี้ ฟรีดแมนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี"   คำนิยม โดย โจเซฟ อี. สติกกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล จากผลงานการสร้างหลักการทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยข้อมูล, The New York Times,2548
 • The World Is Flat ประพันธ์โดยโทมัส แอล. ฟรีดแมน นักหนังสือพิมพ์เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์มีผลงานปรากฎใน The New York Time มีผลงานสร้างชื่ออย่างหนังสือ From Beirut to Jerusalem ได้รับรางวัล National Book Award สาขา nonfiction
 • ในปี 2548 The World Is Flat ได้รับรางวัล Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year Award โทมัส แอล. ฟรีดแมนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน America"s Best Leaders โดย U.S. News & World Report อีกด้วย
 •   สำหรับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ คือ รอฮีม ปรามาท หนึ่งในนักเขียน/นักแปล ที่ผู้อ่านถามถึง และรอคอยผลงานมากที่สุด กล่าวกันว่าผลงานของเขาล้ำ และโดนทุกเล่ม และยังคงขายดีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งประวัติย่อของกาลเวลา นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก ก้าวพ้น กรอบไอน์สไตน์ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ อาณาจักรล่องหน ฯลฯ บางคนเปรยว่า ไม่รู้ว่าสมองของเขาทำด้วยอะไร สามารถเขียนและแปลเรื่องที่ยากยิ่งให้เข้าใจได้ง่าย และอ่านสนุก  

สรุปสาระสำคัญ

 •   ความหมายของ The World Is Flatผู้เขียนอธิบายว่า ในปีคริสตศักราช 1492 เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินเรือเพื่อหาเส้นทางไปทวีปอินเดีย แต่ด้วยความผิดพลาดโดยบังเอิญไปพบทวีปอเมริกา โคลัมบัสมีประสบการณ์เดินทางในครั้งนั้นว่า โลกกลม แต่ในปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางของ Business Process Outsourcing (BPO) ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับเขียนซอฟแวร์ กรอกแบบภาษี วิเคราะห์ผล X-ray ติดตามกระเป๋าเดินทางที่สูญหายให้แก่สายการบิน โดยให้บริการแก่บริษัทต่างๆทั่วโลกผ่านทางอินเตอร์เน็ต ส่วนประเทศจีนมีแรงงานที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นหลายพันคนกำลังให้บริการแก่บริษัทต่างๆของประเทศญี่ปุ่น หรือแม้แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเอง รูปปั้น Virgin of Guadalupe ที่ชาวเม็กซิกันนับถือและวางขายอยู่ในประเทศเม็กซิโกนั้น ล้วนแล้วแต่ผลิตในประเทศจีน ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนว่า ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่แบน และผลที่เกิดขึ้น คือ การเผชิญหน้ากันในสนามแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน

ก่อนจะเริ่มอ่านหนังสือ The World Is Flat ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าวอยู่ 4 ประการ คือ

1.  โลกแบนจริงหรือ

2.  อะไรคือโลกาภิวัฒน์ 3 ยุค

3.  พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบน

4.  อ่านแล้วจะได้อะไร

1.โลกแบนจริงหรือ

        โลกแบบตามทัศนะของโทมัส แอล. ฟรีดแมน คือ การที่โลกปัจจุบันมีข้อจำกัดต่างๆน้อยลง มีการผสมผสานรวมกันมากขึ้น อาจเปรียบเทียบได้กับโลกถูกกดทับให้แบนด้วยแรงต่างๆ ทำให้ภูเขาสูงที่บดบังวิสัยทัศน์ และปิดกั้นโอกาสต่างๆได้ถูกทำลายลง ทุกสรรพสิ่งบนโลกต่างมีโอกาสแข่งขันกันได้มากขึ้นหรือโลกแบนในทัศนะของโทมัส แอล. ฟรีดแมน อาจจะหมายถึง การผสมผสานระหว่างประเทศกับประเทศ รัฐกับรัฐ เมืองกับเมือง คนกับคน โดยมีข้อจำกัดน้อยลง

2.โลกาภิวัฒน์ 3 ยุค

           โทมัส แอล. ฟรีดแมน จำกัดคำขึ้นมา คือ โลกาภิวัฒน์ 1.0 2.0 และ3.0 โดยอาจมีนัยแฝงอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนของคำว่า โลกาภิวัฒน์ ในแต่ละยุคแต่ละช่วง

 • โลกาภิวัฒน์ 1.0 (ค.ศ.1429-1800) อาจจะหมายถึง เรื่องราวการสำรวจโลกด้วยการเดินทางรอบโลก เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการค้า เพื่อความได้เปรียบของประเทศผู้ล่าอาณานิคม เรียกว่าเป็นช่วงของการขยายอำนวจเพื่อสร้างอิทธิพล อำนาจให้แผ่กระจายออกไป
 • โลกาภิวัฒน์ 2.0 (ค.ศ.1800-2000) อาจจะหมายถึง ช่วงเศรษฐกิจถดถอย การล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ค่าขนส่งต่ำลงจากการมีรถไฟ เครื่องจักรไอน้ำ และมาทะยานจนสร้างความน่าสนใจให้แก่โลกาภิวัฒน์ 2.0 คือ ผลการรวมเทคโนโลยีหลายประเภท เช่น โทรศัพท์ โทรเลข เคเบิลใยแก้วนำแสง เป็นต้น
 • โลกาภิวัฒน์ 3.0 (ค.ศ.2000 เป็นต้นมา) อาจจะหมายถึง เวลาแห่งการแข่งขันกันอย่างเสรีผ่านโลกเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารกลายเป็นเรื่องที่ง่าสย สะดวกและรวดเร็ว

3.พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงกดทับโลกจนแบนหรือการพังทะลายของโลกกลมสู่ยุคโลกแบน คือ

1.การพังทะลายกำแพงเบอร์ลิน

การพังทะลายของกำแพงเอบร์ลินเป็นเหมือนการปลดปล่อยพลังงานที่ถูกขังอยู่ ภายในอาณาจักรคอมมิวนิสต์มานานเป็นการเปลี่ยนสมดุลไปสู่โลกแห่งเสรี ประชาธิปไตยและการค้าเสรี นับเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมด้วยชัยชนะของฝ่ายทุน นิยม

2.การเปิดตัวของเน็ตสเคป

การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมระบบจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสู่ยุคอินเตอร์เน็ต ส่งผงให้เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การเจริญเติบโตของอีเมล์และเว็บบราวเซอร์ที่สามารถหาข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Window95 ที่สามารถสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตได้ในตัวระบบปฏิบัติการเอง

3.Work flow software

การเกิดขึ้นของซอฟแวร์ส่งผลให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น แต่ปัญหาในยุคแรก คือ ยังไม่มีซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่จะมาสนับสนุน เพื่อให้การทำงานไหลลื่น จำเป็นต้องใช้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ระบบเดียวกันจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายคริสตศักราช 1990 มีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานร่วมกันผ่านอินเตอร์เน็ต โดย Work flow software คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันเองได้ โดยผู้ใช้บอกเพียงสิ่งที่ต้องการ แล้วคอมพิวเตอร์จะไปหาผู้ช่วยมาช่วยทำงานจนสำเร็จ

4.Open-Sourcing

  ตัวอย่างของการพัฒนาซอฟแวร์อย่างอิสระ คือ โปรแกรม Apache (อาปาเช่) เป็น Shareware ที่เกี่ยวกับ e-commerce ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเตอร์

  Apache เกิดจากการพัฒนาซอฟแวร์จากผู้คนในโลกอินเตอร์จากทั่วทุกมุมโลก จำนวนหลายพันคนมาร่วมพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมา ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งของ Open-source movement ที่ไม่ได้จำกัดเพียงการพัฒนาคอมพิวเตอร์เท่านั้น คำว่า Open-source เกิดจากแนวคิดของกลุ่มคนที่เปิด source code ไว้ เพราะถือเป็นหัวใจของโปรแกรมแต่ละโปรมแกรม เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ใครก็ได้สามารถเข้ามาปรับปรุง และเปิดโอกาสให้ไปใช้งานได้ฟรี โดยมี Open-source movement อยู่ 2 กระแสหลัก คือ

  1.การแชร์ความรู้ (intellectual commons movement) คล้ายคลึงกับระบบเครือข่ายทางวิชาการ เพียงแต่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถเข้าร่วมได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ อาทิ การเขียนเว็บบล๊อกหรือการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งของสารานุกรมออนไลน์ Wikipedia ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับทุกเรื่องเข้ามาเพิ่มเติมได้อยู่ตลอดเวลา

  2.การร่วมกันพัฒนา free soft เป้าหมาย คือ การเปิดให้มีผู้เข้าร่วมกันเขียน ปรับปรุง เผยแพร่โปรแกรมออกสู่ผู้ใช้โดยไม่คิดเงิน ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลมีพลังเพิ่มมากขึ้น ด้วยการร่วมมือกับใครในโลกนี้ก็ได้ ตัวอย่างของ Open-source free software ที่โด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุด จนบริษัทมหาอำนาจอย่างไมโครซอฟท์ยังต้องเหลียวมาดู คือ ระบบปฏิบัติการ Linux Operating System (ระบบปฏิบัติการ  ลีนุกส์) หรือที่กำลังโด่งดังในส่วนของเว็บบราวเซอร์ คือ Firefox

5. Outsourcing

  Outsourcing คือ การมอบหมาย การจ้างให้ผู้อื่นที่อยู่นอกหน่วยงานมาทำงานบางอย่างแทนเรา เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ เช่น การวิจัย ศูนย์โทรศัพท์ การติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า Outsourcing เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบหนึ่ง

  ผู้เขียนหยิบยกกรณีประเทศอินเดียให้เห็นตัวอย่างจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ Outsource ว่า ความเจริญเติบโตของประเทศอินเดียเกิดจากวิสัยทัศน์อันแหลมคมของผู้นำในอดีต โดยการมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาของประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและแพทยศาสตร์ เริ่มจากการก่อตั้ง Indian Institutes of Technology ของอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย จากการที่ประเทศอินเดียมีประชากรกว่า 1 พันล้านคน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จนกระทั่งมีนักศึกษาระดับชั้นหัวกะทิจบมาได้

  การส่งเสริมคนอย่างต่อเนื่องของประเทศอินเดีย คือ การเตรียมความพร้อมสู่อนาคต รอเพียงจังหวะ โอกาสที่เหมาะสม จวบจนโอกาสทองของนักศึกษาอินเดียมาถึง คือ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่งนำคนจบด้าน IT จากประเทศอินเดียเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหา Y2K ที่คาดกันว่าจะเกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเมื่อโลกก้าวสู่สหัสวรรษใหม่

  วันที่ 15 สิงหาคม ถือเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศอินเดีย วินาทีที่โลกก้าวเข้าสู่สหัสวรรษที่ 3 อาจถือได้ว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศอินเดียด้วยเช่นกัน

6. Offshoring

  Offshoring แตกต่างกับ Outsourcing ตรงที่ Outsourcing ให้คนอื่นทำงานให้เฉพาะบางอย่าง แต่ Offshoring เป็นการยกโรงงานทั้งโรงงานไปไว้ยังประเทศอื่น ด้วยเหตุผลด้านแรงงานราคาถูก ภาษีที่ต่ำกว่า การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศที่ไปตั้งโรงงาน หรือต้นทุนทางด้านการดูแลสุขภาพ

  การก้าวสู่องค์การการค้าโลกของประเทศจีน ส่งผลให้ Offshoring กลับมาเป็นเรื่องสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

7. Supply-Chaining

  Supply-Chaining คือ การร่วมมือกันทำงานรูปแบบหนึ่งระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัทที่นำการบริหารงานแบบห่วงโซ่อุปทานได้ดีแห่งหนึ่ง คือ Wal-Mart บริษัทค้าปลีกที่ใหญ่และมีกำไรสูงที่สุดในโลก ตัวอย่างของห่วงโซ่อุปทานที่ Wal-Mart นำมาใช้ เช่น การให้ผู้ผลิตขับรถส่งของมาให้ที่สาขา เพื่อความสะดวกและประหยัด ทำให้ Wal-Mart ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centre) ขึ้นมาเป็นจุดๆ เพื่อให้ผู้ผลิตทุกรายขนสินค้ามาส่งรวมกันที่ศูนย์กระจายสินค้า เมื่อสินค้ามารวมกันแล้วจึงจะกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆต่อไป

  การดำเนินการเช่นนี้ แม้จะทำให้ Wal-Mart มีต้นทุนจากการขนส่งเพิ่มมากขึ้น แต่ Wal-Mart สามารถลดจำนวนเงินที่ต้องสูญเสียไปกับผู้ค้ารายย่อยทุกๆเจ้าได้ และเมื่อหักลบกลบหนี้ พบว่า มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ 3 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ

8. Insourcing

  บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุอย่าง FedEx หรือ UPS ไม่ใช่เพียงรับจ้างขนสินค้าจากต้นทางจนถึงมือผู้รับเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทต่างๆทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เช่น UPS เคยรับจ้างขนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของบริษัทโตชิบาไปยังศูนย์ซ่อม แต่ใช้เวลานานมากกว่าที่ UPS จะรับเครื่องเพื่อเอาไปส่ง และต้องไปรับมาส่งคืนลูกค้า ส่งผลให้การบริการไม่เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า

  UPS จึงให้โตชิบาบอกลูกค้าว่า เครื่องเสียส่งซ่อมที่ UPS แล้ว UPS จะส่งคืนมาให้ แต่ความเป็นจริง คือ เมื่อลูกค้ามาส่งซ่อมแทนที่ UPS จะส่งไปยังศูนย์ซ่อมโตชิบา แต่ UPS ให้พนักงานที่ได้รับการรับรองจากโตชิบาเป็นผู้ซ่อมเอง และส่งกลับคืน ประโยชน์ที่ได้รับ คือ

  1.ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น

  2. UPS มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการซ่อม

  3.โตชิบาไม่ต้องเสียต้นทุนค่าขนส่งและซ่อมเครื่องเอง

Insourcing เกิดขึ้นได้เมื่อบริษัทหนึ่งๆสามารถมองเห็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่ตนจะขายสินค้าดีราคดีมากขึ้น ผลิตสินค้าได้ต้นทุนต่ำลง หรือซื้อวัตถุดิบได้ถูกลง

9. In-forming 

  คือ การที่คนสามารถหาข้อมูลความรู้และติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย (be informed) ทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, MSN

  ผู้เขียนมองว่า in-forming คือ การที่คนๆหนึ่งสามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดเรื่อง open-sourcing, outsourcing, insourcing, supply-chaining และ offshoring ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

10. The Steroid 

  คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลไร้สาย โดยผู้เขียนเรียกว่า steroid เพราะมันช่วยเพิ่มพลังเสริมแรงทั้ง 9 ข้อข้างต้น ช่วยให้โลกแบนเร็วมากขึ้น

Triple Convergence

  การประสานกัน 3 ประการ ที่เอื้อความสามารถในการแข่งขันให้แก่ปัจเจกบุคคล

Convergence 1

การผสานรวมกันของเทคโนโลยี workflow software และ hardware เช่น บริษัทนิก้ามินอลต้า สามารถผลิตเครื่องมือที่สามารถสแกนภาพส่งอีเมล์ พิมพ์งาน ส่งแฟกซ์ และถ่ายเอกสารได้ในเครื่องเดียวกัน

ผลกระทบของ คือ การเกิดขึ้นของสังคมเศรษฐกิจของโลกไร้พรมแดนที่มีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นแรงขับเคลื่อน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันทั้งการแบ่งปันความรู้ และการทำงานของปัจเจกบุคคลหลายรูปแบบได้ในเวลาเดียวกัน โดยปราศจากอุปสรรคทั้งทางภูมิศาสตร์ ระยะทางหรือแม้แต่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

Convergence 2

  การผสานรวมกันของเทคโนโลยี Convergence1มาประยุกต์เข้ากับวิธีการทำงาน ทำให้เกิดวิธีการทำงานใหม่ๆที่เพิ่มผลผลิต (productivity) สูงขึ้น อันเกิดมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการทำงานต่างก็มีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นั่นอาจหมายถึง การทำงานใหม่ๆสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น และนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้เกิดวิธีการทำงานใหม่ๆได้หลากหลายขึ้น

ผู้เขียนสังเกตุว่า สายการบังคับบัญชา สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้เปลี่ยนแปลงจากแนวตั้งที่มุ่งเน้นการสั่งการและการควบคุมไปเป็นแนงนอน คือ เน้นการทำงานแบบร่วมมือกันให้มากขึ้น

Convergence 3

  หมายถึง การที่ประชากรในประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกาและเอเชียกลาง รวม 3 พันล้านคน มีโอกาสร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาทั้งสามประสาน ร่วมกันแล้วจะพบว่า โลกปัจจุบันนมีสิ่งกีดขวางในการดำเนินกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมน้อยลง ทำให้ประชากรจากส่วนต่างๆของโลกที่แต่เดิมมีโอกาสน้อยกว่าประชากรในประเทศอุตสาหกรรมดั้งเดิม มีโอกาสแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการการร่วมมือกันและเทคโนโลยี ถือเป็นแรงสำคัญต่อการกำหนดลักษระของสังคมเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ 21

4.อ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วได้อะไร?

  หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ The World Is Flat ประพันธ์โดยโทมัส แอล. ฟรีดแมน ผมได้มองเห็นถึงแง่มุมต่างๆของการเขียนหนังสือหรือการค้นหาความจริงบางประการ โดยจะขอนำข้อมูลการวิเคราะห์จากทฤษฎีกระบวนทัศน์การเล่าเรื่อง หลังจากได้ร่ำเรียนในวิชา การวิจัยทางการสื่อสาร 1 คือ การศึกษาเรื่อง  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่ธรรมะผ่านหนังสือของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่า อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้อะไร

1.  เหตุการณ์ (events)

การเล่าเรื่องของโทมัส แอล. ฟรีดแมนมีความน่าใจโดยลำดับเหตุการณ์ความสำคัญเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องโลกแบน ช่วงที่สองคือ เหตุผลสนับสนุนว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เชื่ออย่างนั้น และช่วงสุดท้าย คือ จะเกิการเปลี่ยนอย่างไรต่อไปในอนาคต

2.  ตัวละคร (character)

การนำเสนอตัวละครต่างๆมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง และนำเสนอแง่มุมเชิงลึกของตัวละครจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มองเห็นถึงความตั้งใจในการแสวงหาข้อมูล เพื่อมาสนับสนุนงานเขียนของตนเองให้มีน้ำหนักมากขึ้น

3.  ฉาก (setting)

แม้นว่า ฉากของการเล่าเรื่องจะกระโดดข้ามทวีปอยู่บ้าง แต่การลำดับความมีความน่าสนใจตรงที่การเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาสู่อินเดีย จีน ยุโรป ผู้เขียนพยายามอธิบายฉากของเรื่องได้อย่างน่าสนใจ อธิบายถึงลักษณะของฉากได้อย่างเห็นภาพ เช่น ฉากของโรงงานต่างๆในอินเดียว หรือ การทำงานในจีน

4.  ความสัมพันธ์ในแง่ของเวลา (temporal relations)

ผู้เขียนพยายามเล่าเรื่องนับแต่การเดินทางของโคลัมบัส และพยายามผูกเงื่อนไขของคำว่า โลกกลม เพื่อให้รู้สึกว่า ความเชื่อที่คนเคยค้านโคลัมบัสว่า โลกแบนนั้นเป็นจริง คือ การสื่อสารได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

5.  ความสัมพันธ์ในแง่ของเหตุและผล (causal relations)

การเล่าเรื่องของการเล่าเรื่องของโทมัส แอล. ฟรีดแมนล้วนแต่มีการเริ่มต้นจากผล ผลจากการที่มีการโอนย้ายงานไปอินเดีย ผลจากการที่คนว่างงาน แล้วจึงเล่าเรื่องว่า เป็นเพราะเหตุใด

6.  ความคิดหลัก (themes)

การเล่าเรื่องในครั้งนี้ ผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว และสามารถสร้างความร่วมมือกันในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก ประกอบกับชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความร่วมมือกันในด้านต่างๆทั้งสังคม เศรษฐกิจ โดยมีการร่วมมือกันหลากหลายรูปแบบ และนั่นคือ การสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจในสภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น การล่มสลายของระบบสังคมนิยมสู่ระบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

7.  ผู้เล่าเรื่อง (narrator)

โทมัส แอล. ฟรีดแมน มีความตั้งใจเขียนดยการเก็บข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลอ้างอิง แต่ในข้อเท็จจริงนั้น เขาได้สอดแทรกมุมมอง ความคิดของตนเองเข้าไปได้อย่างกลมกลืน ไม่รู้สึกว่า นี่คือข้อเท็จริง สิ่งไหน คือ ข้อคิดเห็นของเขา นอกจากนี้ เขายังเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจำ และช่างสงสัยในเรื่องราวต่างๆ และเป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ

โอกาสนี้ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้ผมได้อ่านหนังสือดีๆ ดีระดับโลก 1 เล่ม ซึ่งมันสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน ไม่แน่การก่อกำเนิดเกิดขึ้นของโลกแบนอาจจะเกิดประเทศใหม่อย่าง Chindia คือ China+India ตามคำทำนายของคุณนิติภิม นวรัตน์ก็เป็นได้ และหนังสือเล่มนี้ สนับสนุนแนวคิดคลื่นลูกที่สามของอัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Trofler) ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะต่างชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในแง่มุมต่างๆผ่านมุมมองจากประสบการณ์

ผมต้องขอบพระคุณที่อาจารย์กรุณาแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้

นายสุดปฐพี เวียงสี

Read 4053 times
สุดปฐพี เวียงสี

"ผมเดินทางเป็นวิทยากรทั่วประเทศ ไม่ใช่คนเก่ง ไม่ใช่คนที่วิเศษมาจากไหน ผมเดินทางตามความฝันของตนเอง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านตำราวิชาการที่ซื้ออ่าน ผ่านการพูดคุยกับผู้คน เก็บไว้ก็มีแต่จะเลือนหายไปไม่มีประโยชน์ จึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้อ่าน สิ่งที่ได้เห็น ชีวิตที่เป็นกับผู้สนใจใคร่รู้"

115 comments

 • Comment Link Nancee Habib วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 10:09 posted by Nancee Habib

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Many thanks for providing this information.|

 • Comment Link Ulrike Scorgie วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 01:35 posted by Ulrike Scorgie

  Normally I don't read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.|

 • Comment Link Margarette Penzel วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 08:46 posted by Margarette Penzel

  I have fun with, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 • Comment Link livesex cams วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 01:01 posted by livesex cams

  hello!,I like your writing so much! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I require a specialist in this house to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to look you.

 • Comment Link Jed Stickfort วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 00:00 posted by Jed Stickfort

  Undeniably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be on the internet the easiest thing to understand of. I say to you, I certainly get annoyed whilst other folks think about concerns that they just don't know about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side effect , folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you|

 • Comment Link magickjewelry วันอาทิตย์, 15 กรกฎาคม 2561 00:56 posted by magickjewelry

  Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Will read on...

 • Comment Link bunny ears วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561 00:50 posted by bunny ears

  wow, awesome post. Cool.

 • Comment Link Mack วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 02:22 posted by Mack

  Great article. Ӏ will be going thгough a fеw of these issues ass welⅼ..



  https://www.youtube.com/watch?v=paaLVtSCxSA

 • Comment Link Mr. Butt วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561 14:27 posted by Mr. Butt

  Nice site! True happiness is to enjoy the present! Download your daily dose of happiness & FREE Funny Animals App! iPhone/iPad: https://itunes.apple.com/us/app/funny-animals/id1400326614?mt=8 Android phones: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkitty.FunnyAnimals

 • Comment Link Novias Mundial Webcams วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561 09:11 posted by Novias Mundial Webcams

  Cool! Interesting article over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I 've spent 3 hours looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the task done, I'll find some Russia model Cams. Gracias!!! Regards from WM 2018!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.